Precisis publiceert de gids ‘Beleggen, dat doe je zo.’ Die kun je hier gratis downloaden.

Neen. Hiervoor kun je terecht bij je bank, financieel adviseur of verzekeringsmakelaar. Precisis geeft geen geïndividualiseerd financieel advies. Wat we wel doen, is veralgemeende analyses maken van op termijn consistent beter presterende fondsen.

Deze rapporten worden origineel geschreven door de Precisis partners. Hiervoor maken ze gebruik van oorspronkelijke bronnen (bv. publicaties van het IMF, de OESO of beursgenoteerde bedrijven) en van gegevens aangeleverd door bekende dataleveranciers.

Op de pagina ‘Abonneren’ vind je alle info hierover. 

Je neemt een jaarabonnement dat per kwartaal wordt afgerekend. Op de jaarlijkse vervaldag krijg je een uitnodiging om je abonnement te vernieuwen. Deze vernieuwing gebeurt niet automatisch. Je moet zelf initiatief nemen om je abonnement te vernieuwen.

Je kunt je abonnement op ieder ogenblik opzeggen. Hiertoe surf je naar de klantenzone/Mijn account en vink je aan dat je na de lopende periode van drie maanden niet langer abonnee wenst te blijven. Je krijgt van ons meteen de bevestiging van je opzeg. Opzeg voor het lopende kwartaal inbegrepen terugbetaling van het nog niet verbruikte abonnementsgeld voor het lopende kwartaal, is niet mogelijk.

Hiervoor gebruik je het formulier dat je vindt onder het tabblad ‘Contact’ in de Klantenzone.